Skip to main content

Hipertèrmia

És un tractament, no invasiu i indolor, que produeix una diatèrmia localitzada en el nostre cos. D'efectes només beneficiosos, totalment innocu. Es tracta d'un escalfament local de teixits en una zona del cos sota la influència d'un camp elèctric o magnètic. Aquest augment de temperatura controlat es produeix per la circulació d'un corrent d'alta freqüència, que provoca un augment de la temperatura des de l'interior de les pròpies cèl·lules. La intensitat de la calor depèn de la zona i problema a tractar. La sensació que produeix és relaxant i agradable.

A través de la termoteràpia o més concretament amb el Recuperador Indiba actiu, aconseguirem una sèrie d'efectes a nivell intracel·lular i extracelul·lar que ens ajudarà a l'hora de recuperar l'estat de salut del pacient.

Amb la termoteràpia activa aconseguirem augmentar el metabolisme, la demanda d'oxigen dels teixits afectats amb la consegüent regeneració tissular, a més un altre aspecte destacable seria l'augment de la microcirculació gràcies a la vasodilatació produïda per l'efecte de la termoteràpia, la qual ens millorarà la reabsorció limfàtica i venosa ajudant per tant a la regeneració i recuperació dels teixits lesionats.