Skip to main content

Posturologia

La posturologia és l'estudi de la postura, que és la posició que adopta el cos per a sostenir-se.

És una tècnica multidisciplinària que busca la causa del dolor per a solucionar el problema pel qual acudeix la persona a la consulta.

Es realitza l'estudi dels principals captors posturals: ulls, boca , sistema vestibular, sistema visceral i peus. (Es valora com ens asseiem , com caminem, com ens movem…)

La disfunció d'un o diversos captors, comporta adaptacions, creant les diferents alteracions que generen els dolors que motiven la consulta dels pacients (dolor lumbar, cervical, visceral, peus, genolls i altres zones corporals).

Una vegada valorats els captors amb els diferents test posturals, es realitza el tractament de l'origen del dolor usant les teràpies més prioritàries per a això: Fisioteràpia, Osteopatia, Reprogramació Postural, posturologia Neurosensorial o Plantilles posturals.