Skip to main content

Psico Neuro Inmuno Endocrinologia

La PsicoNeuroInmunoEndocrinología o PNIE és una disciplina mèdica integrativa que estudia la relació entre els sistemes nerviós, immune, hormonal i les nostres emocions/conductes.
Va néixer en els anys 70 amb els primers estudis de l'equip de Robert Ader. i posteriorment de Glaser R., basats en el concepte de la comunicació recíproca entre el sistema nerviós central i el sistema immune.

S'han necessitat dècades i una gran quantitat d'estudis científics per a obtenir l'atenció principal de tota la comunitat mèdica, oferint l'evidència de les interconnexions entre aquests sistemes del nostre organisme. Segons la recent revisió científica a càrrec de l'equip de Timothy G. D. del American College of Neuropsychopharmacology del 2017, la PsicoNeuroInmunoEndocrinología (PNIE) es troba amb un nou protagonista: el microbioma (ADN de la microbiota intestinal).

En les últimes dècades l'eix cervell-intestí és el protagonista de nombroses recerques en l'àmbit de la neurociència. I avui dia ja sabem que la nostra salut intestinal, els bacteris que ho componen (microbiota) i el nostre cervell, estan tots implicats amb el sistema neuro-immune-endocrí i el nostre comportament, utilitzant el sistema immune com la principal via de comunicació.

L'objectiu de la PNIE és entendre el mecanisme pel qual mantenim o perdem l'equilibri de la nostra salut, estudiant com el sistema immune està comunicat amb el sistema nerviós central i el sistema endocrí, afectant la seva interacció a la nostra salut emocional, anímica i social. I també el microbioma i la seva relació amb la nostra conducta, el sistema nerviós, endocrí i immune.

Davant la xarxa de connexions entre aquests sistemes, ens trobem amb l'escenari que les nostres possibles intervencions a nivell de la microbiota intestinal, poden ajudar-nos a recuperar o mantenir la nostra salut a nivell psico-neuro-inmuno-endocrí. Per tant, podrem influir en aquest complex ecosistema intestinal a través de la dieta, de medicaments o suplements, de l'exercici físic o la gestió emocional de l'estrès.