Skip to main content

Kinesiologia

INTEGRACIÓN KINESIOLÓGICA  “IKINE”

Kinesiología-Integració Kinesiológica:
La Integració Kinesiológica és un sistema amb el qual de forma totalment integral, podem precisar les causes que han portat al pacient a un estat de no salut, a més de precisar fidelment els nivells en els quals han tingut lloc els desequilibris i les desadaptacions: nivell estructural, visceral, químic, psíco-emocional i energètic. Igualment ens defineix amb exactitud la tècnica ideal a utilitzar amb cada pacient.

Hem comprovat que abans d'un estrès mantingut, al qual l'organisme no pogués adaptar-se, el sistema de regulació el posarà en espera per a una futura adaptació. En aquesta situació en el cos es produeix una diferència en les cadenes musculars posturals, anteriors i posteriors, produint-se un escurçament en una de les extremitats superiors, la qual cosa coneixem com Arm Reflex o AR.

Basant-nos en aquest reflex, s'han desenvolupat sofisticats protocols, totalment comprovats, pels quals podem accedir a les causes originals del nostre problema de salut, i als diferents nivells en els quals es trobin.

Dins de l'estructura ens pot detallar el nivell de la lesió: muscúl, fàscia, lligament, tendó, disc, articulació, os, visceres…, i ens informa de les possibles influències que altres lesions exerceixen sobre la mateixa i quins tractaments són efectius, indicant-nos la prioritat en aquest.

A nivell químic ens dirigeix de manera efectiva en processos aguts, crònics o causats per toxines heretades. Assegurant-nos un camí d'eliminació de les toxines del nivell intracel·lular cap als líquids i la seva posterior eliminació pels emuntoris….

En el pla psicoemocional ens dóna accés als profunds bloquejos que el pacient pot arrossegar des de la seva etapa intrauterina, influència del naixement, influència de la conducta heretada i dels patrons adquirits en la seva formació i desenvolupament del dia a dia…

Dins del nivell energètic ens donarà informació de la implicació de: meridians, xakres, cossos subtils, cicatrius (físiques o psíquiques), geopatologias…..

Precisa exactament el camí a seguir amb cada pacient, constituint així una tècnica unipersonal. Treballa la interrelació i integració dels diferents nivells, de les influències de l'un sobre l'altre, i especialment el sistema immunitari i energètic com a reguladors d'aquestes integracions.