Skip to main content

Auriculoteràpia

L'Auriculoteràpia és un tècnica d'origen occidental i d'història relativament recent          ( mitjans del segle passat), encara que existien ja precedents històrics que suggerien la possibilitat d'utilitzar el pavelló de l'orella amb finalitats diagnòstiques i terapèutiques.

Aquesta tècnica ha estat posada a punt, codificada i estructurada per el Dr. Paul F.M. Nogier, de Lió (França).

Es fonamenta en l'existència en el pavelló auricular, d'uns punts especials en la dermis, que es poden detectar fàcilment per diversos mitjans, i l'estimulació dels quals produeix a distància efectes i reflexos que es tradueixen en una millora o en una desaparició de les molèsties que afligeixen a la persona.

La vies nervioses que permeten que això passi han estat perfectament estudiades per figures de l'Anatomia moderna, com els Professors Luis María Gonzalo, de la Universitat de Pamplona i Jean Bossy, de la Universitat de Montpelier (França), així com també els interessants treballs realitzats per Rene Bourdiol i els del Dr. Seppo Rotinen, de Pamplona, que han constituït el tema de la tesi doctoral, que ha merescut la màximes qualificacions.

Amb l'Auriculoteràpia, podem tractar i millorar tot tipus de patologies articulars, musculars, nervioses, viscerals...