Skip to main content

Teràpia Manual Osteopàtica

La teràpia manual osteopàtica es centra en la valoració i diagnòstic de les disfuncions tant articulars com dels teixits tous que les recobreixen (múscul, fàscia, càpsula articular, tendó i lligaments). Aquestes disfuncions, són tractades a través de manipulacions estructurals a nivell local (zona del dolor primari) i a nivell reflex (zones relacionades distalment amb el focus del dolor).

Amb aquesta mena de tractament, el terapeuta aconsegueix restablir el conjunt de micromoviments i macromoviments que engloba el cos humà, fent que aquest recuperi el seu estat natural de moviment articular (joint play). Aconseguint reduir el dolor i les causes que el mantenen, restablint al seu torn la Salut.